Opdrachtgever Yoga Magazine NL


Deze opdracht is in samenwerking met Studio 100% tot stand gekomen. Hierbij heb ik de beelden voor de rubriek ‘Klesha’s’ gemaakt. Klesha’s zijn vervelende eigenschappenĀ  die in de weg kunnen zitten om tot het goddelijke bewustzijn te komen. Bij de beelden ketst ze de klesha’s af, daarbij zit ze in de sukhasana (gemakkelijke meditatiehouding) Sukhasana is niets meer of minder dan de gewone kleermakerszit. Ze blaast ze van zich af en ze breekt ze door.

Deze illustratie’s zijn te vinden in #N01 van Yogamagazine 2018.