Positieve levensspreuken


Dit project is gebaseerd op aandacht voor een positieve kijk op het leven.

We krijgen situatie’s op ons pad, waar we niet direct van weten ‘’hoe mee om te gaan’’. Door wijsheden te delen met elkaar, er bij stil te staan, er bewust van te zijn kun je je balans vinden als mens.

De naaktheid die te zien is ‘’bloot zijn’’, staat voor mij evenredig aan groei.

Die kwetsbaarheid.

‘’Wees altijd de eerste klas versie van jezelf, inplaats van een tweederang van iemand anders’’ – Judy Garland